אוסף אצ"ל, החרמת נשק במחנה שמונים של הצבא הבריטי - כתבה

06.04.1948 - 15.04.1948

סימול התיק : כ 4 - 7/ 4

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

כתבת עיתון הארץ ובה ההודעה הרשמית על ההתקפה של האצ"ל על מחנה
שמונים והחרמת נשק.
דיווח של ההגנה על כמויות וסוגי הנשק שהוחרמו ע"י האצ"ל.