אוסף אצ"ל, מבצע ליל ההלקאות - עדויות, כרוזים וקטעי עיתונים

29.12.1946 - 11.02.1947

סימול התיק : כ 4 - 6/ 6/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -6_6_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

עדויות על ההכנות למבצע ליל ההלקאות, ועל עינוי ארבעה חברי אצ"ל
בידי הבריטים. הצהרת אהרון רוזנבאום - שבוי ליל ההלקאות.
כרוזים של האצ"ל המזהירים את הבריטים שלא לבצע את עונש המלקות
שהוטל על חייל האצ"ל. הודעה על הלקאת חיילים בריטים בתגובה
על הלקאת חייל אצ"ל, בנימין קמחי ופרשת ההתעללות בחיילי אצ"ל
כשנתפסו בדרכם לתפוס קצין בריטי על מנת להלקותו.
קטעי עיתונים בנושא משפטם של ארבעת הצעירים שהואשמו כאחראים
לליל ההלקאות וגזר דין מוות שניתן לשלושה מהם. מעשי נקמה ביהודים
בבריטניה, וחיפושים שנערכו אחר המבצעים.