אוסף אצ"ל, התקפות על מסילות ברזל ורכבות - כרוזים

30.10.1946 - 27.11.1946

סימול התיק : כ 4 - 6/ 4

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

הודעות על הטמנת מוקשים, הורדת רכבות מהמסילות, שיתוק תנועת
הרכבות והתקפת תחנת הרכבת המרכזית בירושלים ע"י חיילי האצ"ל.
הודעה על הפוגה בהתקפות על מסילות ברזל עד תום עונת משלוח פרי
הדר.
אזהרה לציבור נוסעי הרכבות בקוים הראשיים שלא לנסוע בהן בשל
אפשרות התקפתן.