אוסף אצ"ל, התקפות על שלוש רכבות - כתבות

10.06.1946 - 12.06.1946

סימול התיק : כ 4 - 5/ 9

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

כתבות עיתון הבוקר בנושא התקפת שלוש רכבות נוסעים בקוי לוד-חיפה,
לוד-תל אביב, ולוד-ירושלים.
תמליל שידור קול ציון הלוחמת המדווח על התקפת קוי הרכבות
הבריטיים בכיוון ירושלים, יפו וחיפה.