אוסף אצ"ל, הפשיטה על המחנה הצבאי הבריטי בסרפנד ביום 6.3.1946 - כתבות

07.03.1946 - 13.06.1946

סימול התיק : כ 4 - 5/ 6

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

כתבות מעיתון הבוקר בנושא הפשיטה על המחנה הבריטי בסרפנד, החרמת
נשק, תפיסת האחראים, יוסף שמחון ומיכאל אשבל , משפטם הצבאי וגזר
דין מוות שהוטל עליהם.