אוסף אצ"ל, פקודות יום

14.11.1946 - 13.06.1948

סימול התיק : כ 4 - 2/ 4

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: פקודות לזכר עולי הגרדום וחללי האצ"ל, חשיבות
הקמת האצ"ל, תגובה על החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל,
כיבוש יפו, הצטרפות גדודי האצ"ל לשורות צה"ל, ביטול ההכרה
בממשלה הזמנית בעקבות פרשת אלטלנה.