אוסף אצ"ל, הודעות פנימיות

28.04.1938 - 24.06.1948

סימול התיק : כ 4 - 2/ 1

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על פעולות האצ"ל, ביקורת על ההבלגה של
הישוב, דברי תעמולה, הוראות משמעתיות לחברי האצ"ל, תגובות על
הספר הלבן מ-1939 וחוק הקרקעות, דיוני האיחוד בין האצ"ל ללח"י,
דיווח על פגישת נציגי האצ"ל עם הועדה המיוחדת של האו"ם, תגובה
על החלטת האו"ם על חלוקת א"י, פסקי דין מוות שנגזרו לחברי
האצ"ל, הגשת תזכיר פוליטי של האצ"ל לחברי המשלחות באו"ם,
המו"מ עם ההגנה, פקודות לזכר עולי הגרדום וחללי האצ"ל,
כיבוש יפו, הודעה על הפסקת קיום האצ"ל כחטיבה צבאית בארץ ישראל,
התגייסות חברי האצ"ל לשורות צה"ל.
שתי הודעות על התפטרותו של יעקב מרידור מהפיקוד על אצ"ל על ידי יעקב מרידורוקבלת הפיקוד על ידימנחם בגין. ( העתק מצולם מארכיון צה"ל, לא נסרק)