אוסף אצ"ל, הגנה לאומית - הפילוג (כולל פרסומים מהשנים 1958, (1976

01.04.1937 - 05.07.1940

סימול התיק : כ 4 - 1/ 11

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ4 -1_11.PDF הורדת קובץ

תוכן

הוראה מאת זאב ז'בוטינסקי לגבי האיחוד עם ההגנה והפילוג באצ"ל
(מברק שלא נשלח). מכתב ז'בוטינסקי אל ישראל רוקח בעניין האיחוד
עם ההגנה. מכתב אל ג'ון הנרי פטרסון לגבי הפילוג באצ"ל.
דעתם של ירמיהו הלפרין, משה רוזנברג ויוסף פעמוני סביב הפולמוס
עם אברהם תהומי (נרשמה בשנת 1958).
מכתב מאיר יערי אל ההנהלה הציונית בתביעה לדון בנושא הסכם
האיחוד עם ההגנה הלאומית (פרסום משנת 1976).
מכתב קבוצת חברי האצ"ל בראשות אברהם שטרן אל זאב ז'בוטינסקי
לגבי הסכסוכים בהנהגת הארגון וסכנת הפילוג.
קטעי עיתונים בנושא הפילוג (משנת 1958).
(המסמכים הינם העתקים).