אוסף אצ"ל, הנחיות מאת זאב ז'בוטינסקי

05.12.1936 - 05.07.1940

סימול התיק : כ 4 - 1/ 10

שייך לארכיון: אוסף אצ"ל
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

כ4 -1_10.PDF הורדת קובץ

תוכן

ההסכם בין זאב ז'בוטינסקי לבין אברהם תהומי לגבי מהות הארגון
והיחסים עם ועד המורשים של הצ"ח ובית"ר ארץ ישראל.
מכתב ז'בוטינסקי אל אברהם תהומי בבקשה שלא יתפטר.
הוראות מינהליות וארגוניות של זאב ז'בוטינסקי לעניין הארגון.
פקודת זאב ז'בוטינסקי לאצ"ל שלא לנהל עבודה עצמאית בשטח המדיני.
הוראת זאב ז'בוטינסקי לגבי המו"מ על איחוד בין האצ"ל להגנה.
מכתב קבוצת חברי האצ"ל בראשות אברהם שטרן (יאיר) אל זאב
ז'בוטינסקי בימי הפילוג באצ"ל.
פרוטוקול ישיבה בענין ארגון מרכז העלייה בין בית"ר לאצ"ל.