אריה בן-אליעזר משקיף מן המרפסת בחולצה לבנה קצרה - מחנה המעצר אסמרה. על גב התצלום הקדשה לשושנה.

סימול התצלום : תצ- 3669

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 15/12/1946
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח