אריה בן-אליעזר עומד כשזרועותיו שלובות מאחורי גבו - מחנה המעצר אסמרה.

סימול התצלום : תצ- 3668

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 15/12/1946
סוג התאריך: מדויק
הצלם / בעל הזכויות: פוטו מילנו

קבצים מצורפים

מילות מפתח