מטה אצ"ל לגולה, מכתבי דייטל טיבורציו (חנניה יקותיאלי) אל אמו ואחותו

04.03.1947 - 27.06.1948

סימול התיק : כ 18 - 30

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה

קבצים מצורפים

תוכן

מכתבים בנושא תנאי מאסרו בבית הסוהר ברומא ועדותו האישית על
פרשת אלטלנה.
כתבי יד באיטלקית ותרגומים בעברית.