מטה אצ"ל לגולה, פרסומים בעברית - כרוזים, מודעות ופקודות יום

01.01.1946 - 31.12.1949

סימול התיק : כ 18 - 21

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

כרוזים בנושא: התכחשות האצ"ל לאחריות על פעולות נגד חברי השומר
הצעיר, אזהרה למכתימי שם האצ"ל, חידוש פעילות האצ"ל בגולה,
התקפות האצ"ל נגד מטרות בריטיות באוסטריה, המאבק בבריטים,
קריאה להצטרפות לשורות האצ"ל.
כרוזים לזכר שלמה בן יוסף וגונדר אביאל (ישראל אפשטיין).
פקודת יום לזכר זאב ז'בוטינסקי. קטע מדברי זאב ז'בוטינסקי
בישיבת ועד הצירים בעניין הגנת תל-חי.