THE WORLD JEWISH PETITION

סימול הספר : רביז- 80

שם מחבר הספר: WORLD UNION OF ZIONIST REVISIONISTS, POLITICAL DEPARTMENT
מוציא לאור: הצה"ר לונדון
מקום ההוצאה: לונדון
שנת ההוצאה הלועזית: 1934
שפה: אנגלית
הערות: בולטין מס' 2, מאי 1934.

תוכן

פניה יהודית בין-לאומית לכתר ולפרלמנט הבריטי בדרישה להקמת מדינה
יהודית בארץ-ישראל. תוכנית מפעל הפטיציה, נוסחי הפטיציה האישית
והקולקטיבית. טענות נגד המדיניות הבריטית בנושאי הגירה, קרקעות,
עבר הירדן והשמירה על הבטחון כנוגדות את הצהרת בלפור ותנאי קבלת
המנדט. הצעות לתקון האדמינסטרציה בארץ-ישראל. סקירת מצב החתימות
על הפטיציה בארצות השונות.

מילות מפתח