אלמנטים טוטאליטריים בתנועה הרביזיוניסטית ובמשנת ז'בוטינסקי

סימול הספר : רביז- 106

שם מחבר הספר: ברעם מנחם
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1972
שפה: עברית
הערות: תדפיס מתוך מדינה וממשל, כרך א', חוברת 3 , עמ' 56-38

תוכן

האידיאולוגיה של זאב ז'בוטינסקי והתנועה הרביזיוניסטית:
אידיאולוגיה וחינוך: בחינת האידיאולוגיה של בית"ר, המוניזם.
מקורות האידיאולוגיה - מאציני והלאומיות של המאה ה-19 והעיצוב
האידיאולוגי של תנועת הנוער בית"ר.
ייסוד התנועה, אופייה ומהות הדמוקרטיה הפנימית: בחינת דרך קבלת
ההחלטות בתנועה, רקע ואירועי הפרישה מקבוצתו של מאיר גרוסמן,
משבר קטוביץ', היחסים בין התנועה והמנהיג, התעמולה
הרביזיוניסטית.