מטה אצ"ל לגולה, פירוק האצ"ל והקמת תנועת החרות

24.06.1948 - 31.12.1949

סימול התיק : כ 18 - 8/ 1

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ18 -8_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

קריאה לחיילי האצ"ל לעלות לא"י להתגייס לצבא. השגת אישורים
מועדת הגיוס לשליחי האצ"ל בגולה. ריאורגניזציה של עבודת האצ"ל
בגולה. הקמת לשכת הגולה של תנועת החרות ותפקידיה. הקמת סניפים
של תנועת החרות בחוץ לארץ ודיווח על הפעילות בהם. הקמת תנועת
החרות למען אר"י. היחסים בין תנועת החרות לבין בית"ר והצה"ר.
הקמת פדרציה בין תנועת החרות בא"י לבין ברית הצה"ר בגולה.
הקמת מפעל של"ח. עריכת מגבית למען משפחות חללי האצ"ל. ענייני
עלייה, התיישבות וכספים. הבחירות לאסיפה המכוננת. נאום של
מנחם בגין. החלטות ישיבת מפקדים של האצ"ל בדצמבר 1948 בפריס.
נאום מנדל מלצקי (אריה) בכנס מפקדי אצ"ל בגולה בפריס.
ביולטינים של הסיעה המורשונית- סיעת תנועת החרות בכנסת בנושא
מושב הפתיחה של הכנסת, הסכם רודוס ושאלת החוקה הזמנית.
הודעת האצ"ל על הפסקת פעילותו כחטיבה צבאית בשטח מדינת ישראל,
המשך פעילותו בגולה ואי הכרה בממשלת ישראל הזמנית.
הוראת משרד הביטחון על הצורך באישורים לשליחי המוסדות בגולה.
צו גיוס מאת משרד הביטחון לחייבי הגיוס הנמצאים בחוץ לארץ.
גילוי דעת לעיתונות לגבי חוקי החירום של ממשלת ישראל הזמנית.
גילוי דעת של תנועת החירות בנושא הסכם שביתת הנשק עם מצרים.
רשימות מערכות עיתונים עבריים, עיתונאים וכתובותיהם. רשימות
שמיות וכתובות שונות.
כולל מסמכים בצרפתית ואידיש.