מסדר בית"רים כולם בכובעי סאפארי בחצר קן בית"ר בעיר תל-אביב.

סימול התצלום : תצ- 3439

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1927
סוג התאריך: שנה נכונה

קבצים מצורפים

מילות מפתח