STATEHOOD AND ZIONISM: WHAT THE HERUT-REVISIONIST MOVEMENT STANDS FOR

סימול הספר : רביז- 68

שם מחבר הספר: SCHECHTMAN JOSEPH B. (GOLANY B.)
מוציא לאור: הצה"ר אמריקה
מקום ההוצאה: ניו-יורק
שנת ההוצאה הלועזית: 1958
שפה: אנגלית

תוכן

סקירת תולדות התנועה הרביזיוניסטית, מצעה ופעילותה מהקמתה ועד
לאחר קום המדינה.
השקפת חרות על הציונות. מטרותיה של תנועת החרות - המצע
הרביזיוניסטי לגבי מדינת ישראל. מוסדות חרות בישראל.