השקפת חיים והשקפה לאומית (קוי יסוד)

סימול הספר : בגין- 6/ 1

שם מחבר הספר: בגין מנחם
מוציא לאור: בסער - נציבות בית"ר בארץ ישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1952
שנת ההוצאה העברית: תשיב
שפה: עברית
הערות: קיים גם בספרדית, ראה בגין-42

קבצים מצורפים

בגין -1_6.pdf הורדת קובץ

תוכן

אדיאולוגיה של התנועה הלאומית: סקירה על הסוציאליזם, המרקסיזם
והקומוניזם וניתוח חסרונותיהם וכשלונם.
תיאור היסודות האידיאולוגים והערכים עליהם צריכה להתבסס תנועת
שחרור לאומית - חרות היחיד, תקון החברה, עליונות המשפט. יחודה
של התנועה הלאומית הציונית המבוססת על עקרונות אלה בנוסף לערכים
של שחרור ארץ-ישראל ושיבת ציון. הקשר בין השקפת החיים והשקפתנו
הלאומית.