מטה אצ"ל לגולה, הכינוס העולמי הרביעי של בית"ר

01.01.1946 - 31.12.1949

סימול התיק : כ 18 - 7/ 6

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ18 -7_6.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות בנושא שאלת השתתפות חברי האצ"ל בכינוס בית"ר, הכנות
ארגוניות לבחירות, מחלוקת לגבי קביעת מועד הכינוס.
נספחים מחוקת המבנה של בית"ר המתייחסים לבחירות לכינוסים
הארציים והכינוס העולמי.
חוקת הבחירות בגולה לכינוס העולמי של בית"ר.
חוקת הבחירות בא"י לכינוס העולמי של בית"ר.
קטע מסקירה על הכינוס העולמי הרביעי.
יפויי כח למינוי צירים לכינוס העולמי.
כולל מסמכים באידיש.