SVJETSKA UNIJA CIONISTA-REVIZIONISTA, INFORMACIONI BULLETIN Br.1.FEBRUAR 1934.

סימול הספר : רביז- 61

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: הצה"ר לונדון
מקום ההוצאה: לונדון
שנת ההוצאה הלועזית: 1934
שפה: צ'כית
הערות: קיים גם באנגלית ראה רביז-65.

תוכן

דברים נגד ההגבלות הבריטיות על ההגירה לא"י שעליהן הוחלט
בנובמבר 1933. האשמת האנגלים במדיניות פרו-ערבית ואנטי-יהודית.
התוצאות הכלכליות של ההגבלות החדשות. קריאה להחתמת עצומה יהודית
בין-לאומית כנגד מדיניות זו ובעד הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל.