PROGRAMME OF ACTION FOR THE 22nd ZIONIST CONGRESS

סימול הספר : רביז- 67

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: ברית הצה"ר
מקום ההוצאה: לונדון
שנת ההוצאה הלועזית: 1946
שפה: אנגלית

תוכן

תכנית פעולה שמציעה התנועה הרביזיוניסטית לקונגרס הציוני ה-כב':
קריאה להקמת ממשלה זמנית ולריפטריאציה. גישתה בנושאי אזרחות ארץ-
ישראלית, יצוג דיפלומטי, היחסים עם בריטניה, הערבים, גבולות,
בעיות חברתיות וכלכליות. קריאה לדמוקרטיזציה של הקונגרס הציוני.