ליכוד בלי ליכוד: מאבקי עצמה בליכוד בין השנים 2002-1974

סימול הספר : חרות- 122

שם מחבר הספר: מושקוביץ יפה
מוציא לאור: צ'ריקובר
מקום ההוצאה: אזור
שנת ההוצאה הלועזית: 2004
שפה: עברית
הערות: נספחים. ביבליוגרפיה.

תוכן

הגורמים המשפיעים על יחסי העוצמה בתוך מפלגת הליכוד במהלך השנים 2002-1974, ובודק, בין היתר, כיצד שינויים במערכת הפוליטית הכללית, מאבקי עוצמה במפלגה והשינויים בשיטת הבחירות השפיעו על יחסי העוצמה בתוך הליכוד.
הספר מתאר ומסביר כיצד המעבר ממערכת פוליטית של מפלגה דומיננטית למערכת פוליטית דואלית גרם לתהליכי דמוקרטיזציה במפלגת הליכוד. הספר בוחן את השפעתן של שיטות הבחירות הפנימיות במפלגה על מבנה העוצמה.