מטה אצ"ל לגולה, אסירי ציון - מונטה האריס

25.05.1948 - 19.12.1950

סימול התיק : כ 18 - 6/ 10

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה

קבצים מצורפים

כ18 -6_10.PDF הורדת קובץ

תוכן

פקודת מעצר של מונטה האריס על כניסתו ללא רישיון לאזור הכיבוש
האמריקאי בגרמניה, ותעודה על ביטול ההאשמה נגדו.
פסק דין של שבע שנות מאסר כנגד מונטה האריס על החזקת חומר נפץ
וסיוע לטרוריסטים בבריטניה.
מכתב המודיע על חוסר יכולת ממשלת ישראל לפעול לשחרורו.
התכתבות בנושא תנאי מאסרו, טענותיו כלפי השלטונות הישראליים על
היחס כלפיו ועלייתו ארצה.
קטעי עיתונים בנושא.