מטה אצ"ל לגולה, אסירי ציון - אריה בן אליעזר (אסירי אדיס אבבה)

18.12.1945 - 05.05.1948

סימול התיק : כ 18 - 6/ 8

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה

קבצים מצורפים

כ18 -6_8.PDF הורדת קובץ

תוכן

הוראת בית המשפט העליון בעניין גירושו של אריה בן אליעזר
לאריתריאה. התכתבות עם אריה בן אליעזר, ג'יבוטי, בנושא המצב בא"י
החלטת האו"ם על חלוקת א"י, טענות על חוסר עזרה מצד האצ"ל,
נסיונות סידור ויזות, ענייני כספים.
כולל מסמכים בצרפתית.