RASSWJET (DEUTSCHES HEFT)

סימול הספר : רביז- 75

שם מחבר הספר: Jabotinsky Vladimir
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: ברלין
שנת ההוצאה הלועזית: 1925
שפה: גרמנית

תוכן

קובץ מאמרים מתורגמים מראזסוויט, שנת 1925, העוסקים בנושאים:
המדיניות הציונית, תולדות עבר הירדן, הבעיה הערבית, בעית ההגנה
היהודית, הבעיות הכלכליות, ההסתדרות הציונית, החלטות ועידת הצה"ר
בפריס.