REVISIONIMUS OHNE MASKE

סימול הספר : רביז- 74

שם מחבר הספר: BEN-MEYIR CH
מוציא לאור: מפלגת פועלי ארץ ישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1938
שפה: גרמנית

תוכן

רביזיוניזם בלי מסכה. ביקורת על התנועה הרביזיוניסטית ומדיניותה
בענין היחסים עם הערבים, מאורעות תרצ"ו, הטרור, ההבלגה, פעולות
תנועת בית"ר, רצח חיים ארלוזורוב, פרשת שלמה בן-יוסף,
ברית הבריונים.