וואס איז די פראגראם פון ציוניסטן-רעוויזאניסטן?

סימול הספר : רביז- 45

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: הצה"ר
מקום ההוצאה: קישנב
שנת ההוצאה הלועזית: 1925
שפה: יידיש

תוכן

המצע הציוני-רביזיוניסטי. סקירה על יסוד התנועה, עבר הירדן, הספר
הלבן, מוסדות התנועה, שיטות הציונות המדינית, עליה המונית,
דרישות מדיניות, הסוכנות היהודית, בתי-ספר בארץ-ישראל, הבנק
הקולוניאלי, שיטת הבחירות לקונגרס הציוני, תנועות הנוער, המבנה
הארגוני.