מטה אצ"ל לגולה, התכתבות עם סניף דרום אפריקה

01.01.1946 - 31.12.1949

סימול התיק : כ 18 - 2/ 13

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ18 -2_13.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: מגבית קרן הברזל. רכישת נשק והעברתו. גיוס
לליגיון העברי. עליית חברי אצ"ל. תגובה על החלטת האו"ם על חלוקת
א"י. הקמת תנועת החרות. היחסים עם המפלגה הרביזיוניסטית.
היחסים עם ההגנה. מצב אסירי האצ"ל בקניה (גולי אפריקה). הצעה
לרכישת אנייה.
דיווחים על פעילות סניף דרום אפריקה, דין וחשבון חודשי ורשימת
מפקדי הסניף.
חוזר מאת הפדרציה היהודית של דרום אפריקה בנושא החלטות המועצה
הציונית לגבי היחס כלפי האצ"ל ולח"י.
הוראות הצפנה.