מטה אצ"ל לגולה, התכתבות עם הלל קוק, סניף ארצות הברית

21.03.1947 - 25.05.1948

סימול התיק : כ 18 - 2/ 8/ 10

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה

קבצים מצורפים

כ18 -2_8_10.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: היחסים עם הרביזיוניסטים, עמדת הלל קוק והועד
לשחרור האומה לגבי החלטת האו"ם על חלוקת א"י, התפקידים המוטלים
על האצ"ל בעקבות החלטת האו"ם על חלוקת א"י, החלטת בית המשפט
הבריטי לדון למוות את ארבעת מבצעי מיקוש מסילת הברזל בהנובר.