תנועת הפועלים והרביזיוניזמוס

סימול הספר : רביז- 7

שם מחבר הספר: בן-גוריון דוד
מוציא לאור: הליגה למען א"י העובדת
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1933
שנת ההוצאה העברית: תרצג
שפה: עברית

תוכן

ניתוח היחסים בין הסתדרות העובדים הכללית לתנועה הרביזיוניסטית.
ביקורת על זאב ז'בוטינסקי, תפיסותיו בעניני עבודה ושביתות ושיטות
המאבק נגד תנועת הפועלים. תיאור תפיסות הנהגת ההסתדרות ומאבקיה
למען עבודה עברית.
ניתוח ההבדלים האידיאולוגיים בין הציונית החלוצית (הסוציאליסטית)
לבין הציונות הרביזיוניסטית. תיאור האירועים הקשורים בארגון
השומר, הגדודים העבריים, תל-חי, הויכוח בועד הלאומי על תל-חי -
כולל תיאור עמדת ז'בוטינסקי, ציטוט עדותו של דר' גרי על מאורעות
תל-חי. ביקורת על שימוש הרביזיוניסטים בתל-חי כסמל, לאחר מעשה.