מטה אצ"ל לגולה, התכתבות עם מיפקדת אצ"ל בא"י

06.01.1948 - 15.01.1949

סימול התיק : כ 18 - 2/ 2/ 1/ 2

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה

קבצים מצורפים

כ18 -2_2_1_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: רכישת נשק והעברתו לא"י, היערכות אצ"ל בעקבות
החלטת החלוקה, ענייני כספים, הכנות למלחמה על א"י, ענייני
עלייה וסרטיפיקטים, היחסים עם הועד לשחרור האומה ועם בית"ר,
הכנות לגיוס חיל פלישה לא"י, המו"מ עם ההגנה, ביצוע פעולות חבלה,
דיווחים על הפעילות בסניפים בגולה, הקמת תנועת החרות.