מטה אצ"ל לגולה, חוזרים

01.01.1946 - 12.01.1949

סימול התיק : כ 18 - 2/ 1

שייך לארכיון: מטה אצ"ל לגולה
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ18 -2_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: פעילות האצ"ל במלחמת השחרור העברית, משמעות
עלייתו לגרדום של שלמה בן יוסף, קריאה לעריכת מגבית הצלה מיוחדת
למען ברזל, התנגדות לתכנית החלוקה וקריאה ללחום למען א"י, מלאת
שנה לנפילת ישראל אפשטיין, פקודת סדר בעניין חוסר זהירות בטיפול
בנשק, הרחבת הגיוס לליגיון העברי, מו"מ עם ההגנה, פתיחת קורס
למדריכי הנוער הלאומי באירופה, קריאה לעליית מגוייסי האצ"ל לא"י.
שאלון חד פעמי למנהלי הסניפים לגבי המצב בסניפיהם.