גדר הבמבוק וגדר התייל שהקיפו את המחנה. ברקע צריפי המגורים.

סימול התצלום : תצ- 2821

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח