אנשי פלוגת הגיוס, חברי נחלת ז'בוטינסקי - מחנה המעצר סמבל. מימין לשמאל: שלום ורד, יעקב גרוס, ישעיהו מחנאי.

סימול התצלום : תצ- 2817

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 20/12/1945
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח