אזרחים איטלקים תושבי אסמרה, שסייעו לבורחים מ-מחנה המעצר סמבל.

סימול התצלום : תצ- 2815

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 01/07/1946
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח