ברוך ויניצקי, מימין, אריה מהולל, משמאל - מחנה גילגיל. ברקע מגדל שמירה.

סימול התצלום : תצ- 2813

מקום הצילום: קניה
תאריך : 21/06/1948
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח