מימין לשמאל: דוד מירום (מזלי), יעקב מרידור, יעקב יונדוף (יאנוש), עומדים ליד מגדל השמירה של מחנה המעצר גילגיל.

סימול התצלום : תצ- 2808

מקום הצילום: קניה
תאריך : 19/05/1948
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח