מימין לשמאל: צבי הדסי, קצין אספקה בריטי, אריה מהולל - מחנה גילגיל.

סימול התצלום : תצ- 2804

מקום הצילום: קניה
תאריך : 29/01/1948
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח