ישראל בן-אמיתי, מימין, מרדכי ציפורי, משמאל - עומדים לרגלי מגדל שמירה של מחנה גילגיל.

סימול התצלום : תצ- 2801

מקום הצילום: קניה
תאריך : 19/05/1948
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח