מרדכי ציפורי בחברת שני גולים נוספים - מחנה המעצר גילגיל.

סימול התצלום : תצ- 2800

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח