מימין לשמאל: מרדכי ציפורי, לא מזוהה, ישראל בן-אמיתי עומדים - מחנה גילגיל. ברקע צריפי המגורים.

סימול התצלום : תצ- 2798

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח