שמשון יוניצ'מן, מימין, דוד יוטן, משמאל - מחנה סמבל.

סימול התצלום : תצ- 2791

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 01/11/1945
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

קבצים מצורפים

מילות מפתח