פנחס בן-חורין, חבר אצ"ל, מאחורי גדר תייל - מחנה גילגיל.

סימול התצלום : תצ- 2778

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח