פוטומונטאז' המאחד כמה תמונות, בהן נראים גולים באתרים שונים - מחנה סמבל.

סימול התצלום : תצ- 2777

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 12/10/1945
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח