ארבעים ואחד גולים מתוך קבוצת חמישים וארבעה הבורחים - מחנה סמבל אריתריאה. ברקע שומר במגדל השמירה.

סימול התצלום : תצ- 2775

מקום הצילום: אריתריאה
תאריך : 29/06/1946
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח