בין ועידה לועידה: דו"ח לצירי הועידה הארצית השלישית של סיעת תכלת-לבן בהסתדרות הכללית

סימול הספר : סתלבן- 25

שם מחבר הספר: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות הכללית
מוציא לאור: סיעת תכלת-לבן בהסתדרות הכללית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1971
סוג שנת ההוצאה: משוער

תוכן

דו"ח ארגוני ופעילות בתחומי כלכלה וחברה של סיעת תכלת לבן
בהסתדרות הכללית לקראת הועידה הארצית ה-3.