עצירים מנהלים דיון בחדר האוכל, מחנה גילגיל. ציור של לאופולד פנחסוביץ'.

סימול התצלום : תצ- 2104

מקום הצילום: קניה
תאריך : 01/09/1947
סוג התאריך: שנה וחודש נכונים

מילות מפתח