הגולים בחברת ראשי הקהילה היהודית בעיר ניירובי שהורשו לבקר ב-מחנה.

סימול התצלום : תצ- 2656

מקום הצילום: קניה
תאריך : 03/06/1948
סוג התאריך: מדויק

קבצים מצורפים

מילות מפתח