קבוצת עצירים מהעיר חיפה מאחורי גדר תייל - מחנה גילגיל. מימין לשמאל אריה מהולל, מאיר שמגר, רוברט רובינשטיין,לא מזוהה, צבי הדסי.

סימול התצלום : תצ- 2770

מקום הצילום: קניה
תאריך : 12/03/1947
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

מילות מפתח